Fratrædelse af en medarbejder, der er har ferie med løn, i sommerperioden