Fratrædelse af en medarbejder, der har ferie med løn, i sommerperioden