Afsnit I: Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger