Hvad er konsekvensen ved indberetning af gammel løn for december måned?