Difference ved afstemning af saldi i DataLøn med felt 13 og felt 14 i eIndkomst, når medarbejderen får dagpenge og ikke samtidig almindelig løn i en lønperiode