Sådan vælger du korrekt grundlagskode for pension AMP