Udbetaling af bonus til fratrådt medarbejder med ferie med løn