Tildeling af ekstra feriedage udover de lovpligtige