Korrektion af anviste feriepenge for medarbejdere med løn under ferie