Sådan beregner du ATP, når vi går over til samtidighedsferie