Opdeling af løndelebilag, hvis du laver løn til både forud og bagudlønnede